, .

.


Начало
Новини
Хирургия
За клиниката
Отзиви в медиите
Пациентите за нас
Цени и плащания
Връзки и посещения
Полезна информация
Контакти
Кариери
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Хирургия

Катаракта (перде) Глаукома Страбизъм (кривогледство) клепачи Кератопластика Витректомия Рефрактивна хирургия Лазерна корекция на зрението

Като глаукома се означават група заболявания, които без подходящо и навременно лечение водят до трайна и необратима слепота. При глаукомата се увреждат влакната на очния нерв, по които зрителната информация се пренася от окото до мозъка. Най-честата причина за увреждането е повишеното вътреочно налягане, но съществува и глаукома с ниско налягане, която може да се установи единствено при специализиран очен преглед. Прогресивната загуба на нервни влакна, която прекъсва връзката на окото с мозъка, при преглед се установява особено добре в областта на зрителния нерв. Този участък на окото може да се огледа директно с помощта на апарати и въз основа на видяното да се прецени наличието и степента на глаукомното увреждане. Едновременно с това настъпват и функционални промени в зрителното поле (периметъра), които са функционални на структурните увреждания.

Глаукомата според промените в очните структури се разделя на откритоъгълна и закритоъгълна. Двете групи се различават по начина на протичане – закритоъгълната се характеризира с болка, зачервяване на окото и намалено зрение, докато откритоъгълната протича коварно, понякога без оплаквания и много често пациентите се обръщат към офталмолог, едва когато зрението е значително намаляло. Както стана дума по- горе, при глаукомата се унищожават нервни влакна, които подобно на повечето нервни клетки не се възстановяват. Оттук и сентенцията, че „глаукомата не връща, каквото вземе”.

Най-важен за навременното откриване на глаукома е прегледът при специалист-офталмолог, като след 40 годишна възраст е добре това да стане поне веднъж на две години. За хора, които имат роднини с глаукома или за такива с рискови фактори е добре това да стане по-рано и през по-кратки интервали. Най-важните рискови фактори за развитие на глаукома освен повишеното очно налягане са напредналата възраст и сърдечно-съдовите заболявания, като високото и ниско кръвно налягане и смущения в кръвната циркулация. Поставянето на точна диагноза изисква извършването на комплекс от изследвания, които включват измерване на очното налягане, периметър, анализ на зрителния нерв.

Ако прегледът установи наличието на глаукома или повишено очно налягане незабавно се пристъпва към лечение. Основна цел на лечението на глаукомно болните е да се запази наличното зрение през целия им живот. Обикновено лечението се започва при налични симптоми или при очно налягане, надвишаващо 22 mmHg. Основният фактор при глаукома, който подлежи на повлияване е очното налягане и терапевтичният подход засега е насочен към неговото понижаване и стабилизиране. Не е за пренебрегване и подобряването и поддържането на очната перфузия и невропротекция. Начините за понижаване на очното налягане включват лекарства, лазертерапия и оперативно лечение, като последователността и видът на избрания подход зависят от състоянието на пациента и преценката на лекаря. Най– често отначало се използват различни медикаменти или лазерни операции, а при евентуален неуспех се преминава към „кръвна операция”. Понякога се налага и комбинирането на посочените терапевтични подходи.

ОЛЦ „Вижън” разполага с високоспециализирана апаратура, която гарантира поставянето на точна диагноза, както и с най- съвременен селективен лазер и модерна операционна зала за лечение на глаукома.

В клиника „Вижън” лазерен скенер анализира нерва на окото

Насоченият към откриване на глаукома преглед, извършен в ОЛЦ „Вижън” включва няколко последователни етапа.

Първо се измерва очното налягане по безконтактен метод с тонометър на водещата фирма за очна апаратура „Канон”. Апаратът „изстрелва” въздушна струя към окото, чрез която точно се отчитат стойностите на налягането. За разлика от масовото използваните порцеланови тежинки, които след поставяне на упойка се допират до окото и изискват отчитане по номограми, при въздушния тонометър тези неудобства са избегнати. Изследването става бързо, безболезнено и без контакт с окото. При необходимост, с пахиметър се извършва измерване на дебелината на роговицата, предвид на това, че тя може да повлияе на точността на измерването на очното налягане.

След измерването на очното налягане и дебелината на роговицата се пристъпва към изследване на зрителното поле, което в ОЛЦ „Вижън” се извършва с компютърен периметър на фирмата ‘Dikon’. Апаратът прожектира точки върху екран, а пациентът отчита тяхната поява с натискане на бутон."Говорящият" периметър напътства пациента по време на изследването.

Най - важната стъпка при диагностицирането на глаукомата е точната преценка на състоянието на зрителния нерв. С максимална точност това изследване се извършва във  се извършва във "Вижън" с уникалния лазерен скенер – Ретинален томограф Хайделберг (HRT, Heidelberg Retinal Tomograph). Апаратът извършва и анализира детайлен триизмерен образ на диска на зрителния нерв. Образът се използва както за ранна и прецизна диагностика на глаукома, така и за проследяване на заболяването. Изследването е неинвазивно, обективно, изключително бързо и обхваща зона от очното дъно с размер 15. То дава ценна информация за структурата и състоянието на зрителния нерв и на ретината. В основата на изследването стои получаването на оптични срезове в дълбочина на очното дъно, като за няколко секунди техния брой достига над 100. Това става с помощта на лазерния лъч, който осветява точки от ретината и измерва количеството отразена от всяка точка светлина, което се връща в апарата. Информацията от точките, разположени пред и зад изследваната ретина не се възприема от регистриращото устройство. По този начин се получава прецизно измерване на ретината и се оценява структурата на зрителния нерв. Автоматично се преценяват и 14 основни структурни показатели на зрителния нерв. Извършва се статистически анализ, при който се съпоставят получените параметри с база данни на здрави пациенти, което позволява с голяма точност да се установи наличието на отклонения. При повторни измервания HRT извършва сравняване на всяка регистрирана точка от образа с предишните резултати, като така се улеснява намиранетио на минимални, недоловими с „невъоръжено око” изменения.Новини

04.02.2019. Предстоящото посещение на д-р Клаес  прочети повече

Видео

Интервю с управителката на клиника Lazervision  виж цялото видео

 

Очна клиника Vision
Споделяне