, .

.


Начало
Новини
Хирургия
За клиниката
Отзиви в медиите
Пациентите за нас
Цени и плащания
Връзки и посещения
Полезна информация
Контакти
Кариери
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Хирургия

Клиника Екип Апаратура
 

        

 д-р Илиян Тодоров Шандурков, д.м.  FEBO

Медицински директор

2001 завършва Медицински Университет – София

2006 придобиване на специалност по Очни болести- Медицински Университет

София

2007 - 2014 Началник очно отделение в Очна болница "Акад. Пашев"

Специализации:

2005 Три месечна специализация по ретина и витреоретинална хирургия в

Университетска очна клиника Бон, Германия

Специализация по ретина и витреоретинална  хирургия в Университетска

очна клиника Марбург, Германия

Специализация по Факоемулсификация в Ченай, Индия

2007 Специализация по Увеити и очни възпаления в Международен

Университет на Венеция, Италия

2008 Специализация по витреоретинална хирургия в Университетска очна

клиника Хамбург, Германия

2010 Специализация по витреоретинална хирургия в Университетска очна

клиника Бон, Германия

2013 Специализация по роговична трансплантация в Университетска очна

клиника Хомбург / Саар, Германия

От 2013 г. ежегоден екзаминатор на Европейският Борд по Офталмология за придобиване на Европейска Диплома по Очни Болести в Париж

Председател на Българско Дружество по Офталмология

Член на БЛС и EURETINA

Научна активност:

2017  Защитена дипломна работа по здравен мениджмънт на тема: „Система за вторична профилактика на диабетната  ретинопатия на територията на Република България”

2010  Защитен дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „ДОКТОР” на тема: „Синдром на сухо око – диагностични възможности и съвременни тенденции на лечение”

Издадени книги:

Сухо око диагностични методи и съвременни тенденции на лечение; ИК СТЕНО 2011

Атлас по оптична кохерентна томография ангиография(Ангио-ОСТ); Издателство Мединформ 2016

Публикации: 35 в български и международни списания

Участия в български и международни конгреси: над 180 доклада

2004 – Награда за най-добър млад офталмолог на името на Проф. Дъбов

 

Новини

04.02.2019. Предстоящото посещение на д-р Клаес  прочети повече

Видео

Интервю с управителката на клиника Lazervision  виж цялото видео

 

Очна клиника Vision
Споделяне